SAMARBEIDSPARTNERE:

Nesten en av fem har spørsmål om kameraovervåking

De fleste av de 7 578 telefon- og e-posthenvendelser Datatilsynet får fra publikum, er spørsmålene relatert til arbeidsliv.
– Mange opplever registrering og kontrolltiltak i arbeidslivet som umyndiggjørende og ubehagelig, sier direktør Bjørn Erik Thon.

17 prosent av henvendelsene til Datatilsynet omhandler kameraovervåking. Temaer som går igjen, er overvåking i borettslag og nabolag, og lovligheten ved bruk av ulike kameratyper slik som webkamera og såkalte dashbord-kamera (kamera i frontruta på bilen).

Les mer her….