SAMARBEIDSPARTNERE:

Endring i reglene for kameraovervåking

Personopplysningsforskriften er endret fra 1. januar 2017. Endringene vil lette det administrative arbeidet med personopplysninger.

Hovedregelen er at man skal melde fra til datatilsynet eller søke konsesjon når man håndterer personopplysninger, men det finnes unntak fra denne regelen.

Les mer her.

Se også datatilsynet.