SAMARBEIDSPARTNERE:

Kameraovervåking

Et av de mest effektive forebyggende tiltak mot tyveri, hærverk og innbrudd er TV-overvåking (ITV). Vi kan levere mange

systemer fra helt enkle anlegg til kompliserte systemer med digitalt opptak og mange kameraer både utvendig og innvendig, ta kontakt hvis du ønsker mer info/pristilbud.

For økt lønnsomhet og trivsel
Frekke tyverier, innbrudd og ran er et stort problem for næringsdrivende, og dessverre er problemet økende. Tapet og kostnadene dette medfører, reduserer fortjenesten for din bedrift! For personalet kan dette være en stor belastning. Falck Videoovervåkning sørger for å hindre slike hendelser, bedrer miljøet til de ansatte og gir økt fortjeneste!

Kameraer settes opp i de utsatte lokalene du ønsker sikret. De blir koblet opp sammen med en lagringsenhet som lagrer bilder og monitor som de ansatte kan benytte. Løsningen formes etter dine lokaler og sikkerhetsbehov. Gjerningmannens hemmelige våpen er ofte ikke å bli sett. Når denne muligheten blir borte, er sjansene store for at nettopp din bedrift spares.

Merking
Dine lokaler vil bli synlig merket med “Overvåket område”. Potensielle gjerningsmenn vil sjelden utfordre dette merket, og din bedrift sikrer fortjenesten. Dette skaper en tryggere arbeidsplass for de ansatte og kundene vil føle seg tryggere.

Funksjon
For personalet kan det være både vanskelig og tidskrevende å forebygge tyveri av varer. Det er dyrt og som regel lite effektivt. Derfor er det en stor fordel å la kameraer “se” hva som skjer. Det er større sjanser for at gjerningsmannen blir tatt og personalet kan i større grad konsentrere seg om å betjene de kundene du virkelig vil ha! Dette gir deg bedre fortjeneste!

Når situasjonen oppstår, vil kameraer registrere hendelsen og lagre bilder. Personalet kan se hva som skjer og forholde seg deretter. Dokumentasjon, som kan gi viktige opplysninger til politiet, kan også brukes som bevis. Dette bidrar til å oppklare saken, og begrenser ditt tap.

Bruk
Kameraer sender bilder til en lagringsenhet. Personalet får presentert dette via en monitor og kan se situasjonen og dokumentasjon sikres. Bildene legges inn med dato og klokkeslett, slik at de kan brukes ved behov. Overvåkningen kan være aktiv dag og natt – hele året. For å øke kapasiteten er det fullt mulig å vise bilder fra flere kameraer samtidig, eller å styre kameraene manuelt.