SAMARBEIDSPARTNERE:

30 år i sikkerhetsbransjen

Vår samarbeidspartner Nokas As har i år vært i bransjen i 30 år, les mer her.

Endring i reglene for kameraovervåking

Personopplysningsforskriften er endret fra 1. januar 2017. Endringene vil lette det administrative arbeidet med personopplysninger.

Hovedregelen er at man skal melde fra til datatilsynet eller søke konsesjon når man håndterer personopplysninger, men det finnes unntak fra denne regelen.

Les mer her.

Se også datatilsynet.

Berget 600 griser fra fjøsbrann

Grisebonden fra Vinne i Verdal priser seg lykkelig over brannvarslingsanlegget etter en sjokkstart på dagen.

– Alarmen gikk i cirka 6.30-tida, tror jeg. Det ulet og vi spratt opp, tok på oss tøflene og sprang ut i fjøset, forteller Siri-Gunn Vinne.

Les mer her…

 

Ni branner hver dag

Det har omkommet 979 personer i brann siden år 2000. I samme periode har det vært 56 000 bygningsbranner. 1. desember var Røykvarslerens dag med tid for bytte av batteri og testing.

Les mer her…

Satser på samarbeid med Ringer i Vannet

NOKAS har skrevet konsernavtale med Ringer i Vannet – et prosjekt for å få folk som har falt utenfor arbeid i arbeid igjen.

– Nokas er en samfunnsbevisst bedrift. Det sier HR Manager Ingri Rostad i Nokas.

– For vår virksomhet er ansvarlig deltakelse i norsk arbeidsliv sentralt. Derfor ønsker vi også å rekruttere bærekraftig og i henhold til avtalen om Inkluderende Arbeidsliv.

Les mer her…

Varmefølsomt kamera

thermi-at_mirrored_250pxElotec Thermi varmefølsomt kamera med avanserte funksjoner for deteksjon av brann og/eller brannrisiko. Medfølgende programvare gjør det enkelt å sette opp overvåking og eventuelle maskeringsområder.

Med tilpasset linse kan Thermi detektere brann på inntil 6 km avstand i klar sikt.

Prosjektering direkte i satelittbilder gir rask og enkel oversikt over dekningsområde.

Mulige bruksområder:

  • Tett trehusbebyggelse/vernede områder
  • Utvendig sikring av kirker
  • Sikring av industriområder
  • Kraftstasjoner
  • Oppdrettsanlegg

thermi-planning_250px

 

Kameraovervåking er kriminalitets-forebyggende

Kameraovervåking i Sverige har redusert kriminaliteten på arenaer, T-bane stasjoner, skoler, parkeringshus og på torg. Dette viser en forsknings syntese fra tenketanken Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

– Vår rapport viser at kameraovervåking har ledet til redusert kriminalitet i de fleste studier som har blitt gjennomført i Sverige, sier Dick Malmlund, talsperson for SNOS.

Rapporten finnes i en oppsummert versjon i det siste nummeret av SecurityUser.com (1/2016)

Les mer her….

Nesten en av fem har spørsmål om kameraovervåking

De fleste av de 7 578 telefon- og e-posthenvendelser Datatilsynet får fra publikum, er spørsmålene relatert til arbeidsliv.
– Mange opplever registrering og kontrolltiltak i arbeidslivet som umyndiggjørende og ubehagelig, sier direktør Bjørn Erik Thon.

17 prosent av henvendelsene til Datatilsynet omhandler kameraovervåking. Temaer som går igjen, er overvåking i borettslag og nabolag, og lovligheten ved bruk av ulike kameratyper slik som webkamera og såkalte dashbord-kamera (kamera i frontruta på bilen).

Les mer her….

Nokas oppkjøp av G4S Norge er godkjent av Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har siden slutten av oktober 2013 arbeidet med Nokas oppkjøp av G4S Norge. Tilsynet meddelte fredag at de ikke har noen innsigelser på overtagelsen. Endelig overtagelse av G4S Norge vil dermed skje innen utgangen av januar 2014.

Les mer her…

Norske butikkansatte stjeler mest i Norden

Norske butikkansatte stjeler i gjennomsnitt mer enn ansatte i de andre nordiske landene, ifølge en stor ny undersøkelse gjennomført av Centre for Retail Research på oppdrag for Infratek. Nesten halvparten av nordiske detaljhandelsvirksomheter opplever også at ansatte samarbeider med kunder om å stjele, men kun en drøy halvpart anmelder uærlige ansatte til politiet. Det totale nordiske svinnet blant de aktuelle detaljhandelsvirksomhetene er i overkant av 19 milliarder norske kroner årlig.

Les mer her…